Központunk elkötelezte magát, hogy hallgatóink számára korrekt módon, széles körű tájékoztatást nyújt, ügyel arra, hogy az oktatás mindig a legmagasabb szinten történjen, mindez elméleti és gyakorlati oktatáson keresztül.

A hallgatók által feltett kérdésekre pontos válaszokat ad, új távlatokat nyisson a helyes életvitel szempontjából.

  • Az emberi értékek szem elé helyezése és ezen értékek időtállóságának megteremtése. Kölcsönös bizalom kialakítása, mind egyénen belül és kívül.
  • Magasabb célok felé való törekvés.
  • Felelősségérzet felébresztése.
  • Tudás megfelelő szintű alkalmazása.
  • Őszinteség teljes mértékű kiaknázása.
  • Összhang megteremtése, mely magában foglalja az élő – élettelen, látható és láthatatlan dolgok különállóságának megszűnését.

Célul tűztük ki a korhatár nélküli oktatást, vagyis felnőttek és gyermekek oktatását.

Felnőtt oktatás célja, hogy a hallgatók, nevelő és oktató munkánk nyomán megtalálják és megállják helyüket az élet minden területén, úgy, mint természet, társadalom, munka, család és az egyén, mint erkölcs, etika, egészség, tudás.

Mindezen területeken az elhivatottság és a csapatszellem segítségével és legjobb tudásuk előtérbe helyezésével a meglévő, adott tárgyi környezetben, egy nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb életvitel megteremtése.

Gyermekoktatás célja, hogy a feltörekvő nemzedékben elültessük az emberiesség magvait, melyet felnőtté válva, tudásuk legjavát adva, hasznosítani tudják életük során. Mindezt természeti, társadalmi és emberi szinten egyaránt.

Oktatóink szakmai fejlődésének biztosítása belső és külső tapasztalatcsere, illetve folyamatos továbbképzés által.